Wat is duurzame ontwikkeling?

Een term die we de laatste jaren vaak horen is ‘duurzame ontwikkeling’. Maar wat betekent deze term eigenlijk en waar komt hij vandaan? Daarover lees je meer in dit artikel. Wist je overigens dat duurzaamheid pas sinds enkele jaren een veelbesproken onderwerp is? ‘Vroeger’ was duurzaam doen namelijk nog lang niet zo populair als vandaag de dag het geval is.

Verklaring van het begrip

Wanneer iemand het over duurzame ontwikkeling heeft, dan bedoelt hij of zij daar ontwikkelingen mee die aansluiten op de behoeften van vandaag de dag, waarbij het niet de bedoeling is dat de toekomstige generaties niet meer in hun behoefte kunnen voorzien. Duurzaamheid is eenvoudig gezegd een methode om op zeer lange termijn gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen (grondstoffen) waarmee we de welvaart bewerkstelligen.

Waar komt de term duurzaamheid vandaan?

De term duurzaamheid komt oorspronkelijk uit de bosbouw. Het uitgangspunt van duurzaamheid was toentertijd om op een dusdanige manier met de natuur om te gaan, zodat de structuren en processen van de natuur niet werden aangetast. Voor wat betreft de bosbouw betekende dit dat er niet meer hout mocht worden gekapt dan dat er door de natuur kon worden ‘hergeproduceerd’.

Welke duurzame ontwikkelingen zijn van deze tijd?

Om te beginnen zijn er steeds meer elektrische auto’s in de showrooms van de autodealers te vinden. Daarnaast is het bewustzijn over voedselverspilling en het kunnen terugdringen van het gas- en energieverbruik enorm gegroeid. Bovendien wordt energie steeds vaker op een duurzame manier opgewekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonne-energie of het gebruik van windmolens.